Comenius – Wizyta w szkole w Helsinkach

      Możliwość komentowania Comenius – Wizyta w szkole w Helsinkach została wyłączona

W dniach 21 – 24 maja w stolicy Finlandii miało miejsce kolejne spotkanie szkół partnerskich w ramach projektu Comenius „Made In…”. W Helsinkach spotkali się przedstawiciele szkół z Polinezji Francuskiej, Walii, Włoch i oczywiście Finlandii. Nasza szkoła reprezentowana była przez P. Ewę Czech i P. Małgorzatę Boguszewicz. W trakcie wizyty mogliśmy podejrzeć organizację fińskiej edukacji, która uchodzi za jedną z najlepszych w Europie. Szkoła liczy ok. 400 uczniów, a jej specyfiką jest różnorodność kulturowa (40% uczniów stanowią mniejszości narodowe). Klasy liczą średnio ok. 20 -25 uczniów. Podobnie jak u nas w ciągu dnia przerwy międzylekcyjne są pięciominutowe. Do tego dochodzą dwie przerwy półgodzinne, w czasie których wszyscy uczniowie, niezależnie od pogody, muszą wyjść na dwór. Ciekawostką jest fakt, że w szkole nie używa się zmiennego obuwia, ale chodzi się na boso lub w skarpetkach. Generalnie panuje tam domowa atmosfera.