Historia szkoły

– 4 II 1990  powstanie Społecznego Komitetu Budowy Szkoły z inicjatywy księdza dziekana Andrzeja Tokarzewskiego

– 2 IV 1990  poświęcenie placu pod budowę, wmurowanie kamienia węgielnego w obecności władz miejskich, oświatowych i mieszkańców osiedla Kopernika

 

szkola

-1 IX  1992  uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej nr 4, w obecności biskupa Ryszarda Karpińskiego, władz miejskich,  oświatowych, mieszkańców osiedla Kopernika; dyrektorem placówki zostaje pan Andrzej Zdunek, rozpoczęcie roku szkolnego 1992/1993

otwszk

– czerwiec 1994  pierwsi absolwenci opuszczają mury szkoły, aby kontynuować  naukę w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubartowie

budowa

– październik 1996   otwarcie sali gimnastycznej, dwóch sal lekcyjnych z zapleczem i korytarzem, co  dało możliwość kontynuacji nauki do klasy VIII

rozpocz

–  19 VI 1998  pierwsi uczniowie klas ósmych opuszczają mury szkoły

– 19 VI 1999  absolwenci rocznik 1986 opuszczają mury szkoły

klasyii

-1998 – 2000  realizacja  Projektu Partnerskiego Szkół „CASCADE”,   programu „ Socrates Comenius – Akcja 1”

nadanie1

 

– 28 X 2000  nadanie szkole  imienia  Jana Pawła II

nadanie3

nadanie5

nadanie4

nadanieko

– październik 2001 I edycja powiatowego konkursu plastycznego „Jan Paweł II – nasz papież”
– 16 X 2002 uroczyste obchody dziesięciolecia szkoły

– rok szkolny 2002/2003 udział w akcji pod patronatem Prezydenta RP i Gazety Wyborczej zakończony uzyskaniem tytułu „Szkoła z klasą”
– wrzesień 2004 uzyskanie tytułu „Szkoła na szóstkę”
– 26 IX 2004 zbiórka pieniędzy na pompę insulinową dla uczennicy (początek wolontariatu)
– 31 V 2005 powstanie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Niech się serce obudzi” im. Jana Pawła II
– listopad 2005 I edycja Miejskiego Festiwalu Piosenki Angielskiej „TOP SONGS”
– grudzień 2006 objęcie obowiązków dyrektora przez panią Bożenę Stępień
– 1 IX 2007 powołanie pana Krzysztofa Świcia na dyrektora szkoły

– rok szkolny 2007/2008 powstanie pierwszej klasy integracyjnej
– rok szkolny 2007/2008 uruchomienie stołówki dla ok. 160 uczniów
– 14 V 2008 przystąpienie do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej
– rok 2008 dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych przy wsparciu PFRON
( wykonanie podjazdu )

– 2008 – 2010 realizacja Wielostronnego Projektu Partnerskiego Szkół „Europa i Morze” w ramach programu sektorowego Comenius „Uczenie się przez całe życie”
– 2008 – 2011 realizacja trzyletniego projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” finansowanego ze środków EFS
– 2010 – 2012 realizacja Wielostronnego Projektu Partnerskiego Szkół „Poznajemy przeszłość i teraźniejszość Europy” w ramach programu sektorowego Comenius „Uczenie się przez całe życie”
– listopad 2011 otwarcie placu zabaw w ramach rządowego programu MEN „Radosna szkoła”
– rok 2011/2012 realizacja projektu „Indywidualizacja procesu nauczania klas I – III w Mieście Lubartów”
– rok szkolny 2011/2012 udział w projekcie społecznym „Szkoła bez przemocy”
– rok szkolny 2012/2013 realizacja projektu edukacyjnego „Uczeń na szóstkę” finansowanego ze środków EFS

– kwiecień 2013 obchody dwudziestolecia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie
– kwiecień 2013 pierwsze rozmowy na temat rozbudowy szkoły
– 2013-2015 realizacja Wielostronnego Projektu Partnerskiego Szkół w programie Comenius
– sierpień 2014 – pierwszy budżet na rozbudowę szkoły
– listopad 2016 odbiór techniczny nowego budynku
– 14 grudnia 2016 uroczyste otwarcie nowego skrzydła Szkoły Podstawowej nr 4 składającego się z czterech sal na parterze, trzech sal na piętrze, gabinetów specjalistycznych i pokoju nauczycielskiego

– 2016/ 2017 realizacja programu: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2016-2020
– 2017 realizacja programu Aktywna Tablica – edycja 2017
– 2017- 2020 udział Szkoły w projekcie „Early Education for Inclusion” /RISE/ w ramach sektora Edukacja Szkolna programu Erasmus + Akcja 2
– 2021 realizacja programu Aktywna Tablica – edycja 2021
– 2021/2022 realizacja programu: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025
– kwiecień 2023 obchody trzydziestolecia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II

Co nas wyróżnia:
– jesteśmy jedyną szkołą podstawową z oddziałami integracyjnymi w powiecie lubartowskim,
– jesteśmy dumni , że naszym Patronem jest Jan Paweł II; staramy się, aby działania, które podejmujemy, były hołdem dla Jego Wielkiego Pontyfikatu,
– należymy do Rodziny Szkół Jana Pawła II,
– przygotowujemy uczniów do odpowiedzialnej troski za słabszych i niepełnosprawnych,
– współtworzymy Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Niech się serce obudzi” im. Jana Pawła II,
– promujemy wartości europejskie poprzez uczestnictwo w projektach edukacyjnych, debatach,
– organizujemy festyny integracyjne i rodzinne,
– zapewniamy specjalistyczną opiekę i wsparcie wszystkim uczniom, w zależności od potrzeb,

– zwiększamy atrakcyjność zajęć lekcyjnych uczestnicząc w programach Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”, „eTwinning” ,
– nasi uczniowie biorą udział w wyjazdach edukacyjnych do innych europejskich szkół,
– stwarzamy dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych optymalne warunki rozwoju w klasach integracyjnych poprzez pomoc dydaktyczną, psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną oraz rehabilitację,
– stanowimy profesjonalny i dobrze rozumiejący się zespół nauczycieli o wszechstronnych kwalifikacjach,
– tworzymy jedną rodzinę; nasi uczniowie nie są anonimowi, a w szkole panuje przyjazna, ciepła atmosfera,
– motywujemy uczniów, by stawiali sobie ambitne cele; wspólnie przeżywamy ich sukcesy i porażki,