Kontakt

Nasz adres:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. JANA PAWŁA II
ul. Kosmonautów 11
21-100 Lubartów
tel. +48 81 855 10 57      fax. +48 81 854 24 68
Regon 43125643800019, NIP 714-11-46-011
e-mail: poczta@sp4.umlubartow.pl   

KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Pawła II, ul. Kosmonautów 11, 21-100 Lubartów, tel. +48 81 855 10 57, fax. +48 81 854 24 68, e-mail – poczta@sp4.umlubartow.pl 

  1. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest – Sławomir Zagojski – e-mail – iod@doradztwo-lubartow.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowaną do nas korespondencję (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z nadawcami korespondencji).
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do tego, żeby odpowiedzieć na Pani/Pana korespondencję.