Rada rodziców

Przedstawiciele do Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie

PRZEWODNICZĄCA – Iwona Lal 
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ – Marta Skiba-Tatarska 
SKARBNIK – Anna Siwek 
SEKRETARZ – Olga Mysiak

KOMISJA REWIZYJNA – Jagoda Romańska, Wioleta Konstrat

Przedstawiciele poszczególnych klas w RR

IA – Olga Mysiak 
IB – Agnieszka Legieć 
IC – Paweł Kiełbowicz 
IIA – Jagoda Romańska 
IIB – Wioletta Kozikowska 
IIC – Joanna Stawska 
IIIA – Katarzyna Budka 
IIIB – Wioleta Konstrat 
IIIC – Joanna Kozioł 
IVA – Karolina Borzęcka 
IVB – Iwona Lal 
VA – Katarzyna Machoń 
VB – Anna Siwek 
VC – Joanna Świniarska 
VIA – Małgorzata Krasucka 
VIB – Przemysław Karbowski 
VIC – Patrycja Ostrowska 
VIIA – Anna Furtak – Filip 
VIIB – Katarzyna Kot 
VIIIA – Magda Kwiatkowska

NR KONTA BANKOWEGO RADY RODZICÓW, BS LUBARTÓW: 47 8707 0006 0001 4919 3000 0001

Informujemy, że roczna składka na Radę Rodziców wynosi:

  • 1-sze dziecko uczące się w szkole 50,00 zł.
  • 2-gie dziecko uczące się w szkole 40,00 zł.
  • 3-cie dziecko uczące się w szkole 30,00 zł.
  • 4-te i więcej uczące się w szkole są zwolnione z opłaty.

Informujemy, że wpłata nie jest obowiązkowa, jednak bardzo prosimy o jej regulowanie. Pozyskane pieniądze zostaną wykorzystane na dofinansowanie naszym dzieciom m.in. wycieczek, nagród, zabaw szkolnych, wyjazdów na basen, itp.

Liczymy również na zaangażowanie rodziców w życie szkoły i pomoc w każdej innej formie.

Dziękujemy.

Rada Rodziców naszej szkoły ogłasza konkurs na 100 procentowe wpłaty klas na komitet rodzicielski. Klasa, która w całości wpłaci na RR otrzyma nagrodę: 
500 zł – jeśli wszystkie wpłaty zostaną zaksięgowane do 30 listopada 2023. 
250 zł – jeśli wszystkie wpłaty zostaną zaksięgowane do 31 stycznia 2024.

Nagrody zostaną przekazane wychowawcom klas.