DNI WOLNE 2021/2022

      Możliwość komentowania DNI WOLNE 2021/2022 została wyłączona

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093) oraz po konsultacjach z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i Radą Pedagogiczną informuję, że w roku szkolnym 2021/22 poniżej wymienione dni są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

  • 14 października 2021 r. – Dzień KEN (ustawowo wolny);
  • 12 listopada 2021 r.  –  po dniu ustawowo wolnym;
  • 02 maja 2022 r. – po dniu ustawowo wolnym;
  • 24, 25, 26 maja 2022 r. – egzamin ósmoklasisty (dni ustawowo wolne);
  • 17 czerwca 2022 r. – po dniu ustawowo wolnym;
  • 23 czerwca 2022 r. – przed zakończeniem roku szkolnego 2021/2022.

Jednocześnie informuję, że w/w dniach szkoła organizuje
zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla uczniów,
którym rodzice nie mogą zapewnić opieki.