Dni wolne w roku szkolnym 2019/20

      Możliwość komentowania Dni wolne w roku szkolnym 2019/20 została wyłączona

Szanowni Rodzice

14 października – Dzień Edukacji Narodowej jest wolny od zajęć na podstawie art. 74 Karty Nauczyciela.

Działając na podstawie § 5 Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017r. i po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców w naszej szkole ustalone zostały dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/20:

–  31 października 2019 r. – czwartek przed Dniem Wszystkich Świętych
– 21,  22, 23 kwietnia 2020 r. – przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty
– 30 kwietnia 2020 r. – czwartek przed dniem ustawowo wolnym
– 12 czerwca 2020 r.  – piątek po dniu ustawowo wolnym
–   25 czerwca 2020 r.  – dzień przed zakończeniem roku szkolnego.

W tych dniach szkoła zapewnia opiekę świetlicową.

Zimowa przerwa świąteczna w bieżącym roku szkolnym – 23 – 31 grudnia 2019r.
Ferie zimowe 13 – 26 stycznia 2020 r.