Dni wolne

      Możliwość komentowania Dni wolne została wyłączona

Szanowni Rodzice

Działając na podstawie § 5 Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017r. i po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców w naszej szkole ustalone zostały dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/21:

–  02 listopada 2020 r. – po Dniu Wszystkich Świętych
–  04 maja 2021 r. – po dniu ustawowo wolnym
– 25, 26, 27 maja 2021 r. – przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty
– 04 czerwca 2021 r.  – po dniu ustawowo wolnym
–  24 czerwca 2021 r.  – dzień przed zakończeniem roku szkolnego.

W tych dniach szkoła zapewnia opiekę świetlicową.

Zimowa przerwa świąteczna w bieżącym roku szkolnym – 23 – 31 grudnia 2020r.
Ferie zimowe 1 – 14 lutego 2021 r.