Dzień Patrona – podsumowanie.

      Możliwość komentowania Dzień Patrona – podsumowanie. została wyłączona

Dzień Patrona jest wielkim wydarzeniem w życiu szkoły. Obchody tego święta rozpoczęły się Mszą św. w kościele p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego, gdzie po raz pierwszy modliliśmy się do Błogosławionego Jana Pawła II. Po jej zakończeniu uczniowie, nauczyciele, rodzice i zgromadzeni goście udali się do sali gimnastycznej, gdzie miała miejsce część artystyczna uroczystości. Ten niezwykły dla naszej szkolnej społeczności moment zgromadził w murach szkoły wielu znakomitych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas: Burmistrz Miasta Lubartów Pan Janusz Bodziacki, Proboszcz Parafii Wniebowstąpienia Ks. Stanisław Rząsa, Przewodniczący Komisji Oświaty Pan Zdzisław Wereszczyński, dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów z powiatu lubartowskiego i okolic. Wszystkich zgromadzonych przywitał Dyrektor szkoły Pan Krzysztof Świć. Po jego słowie głos zabrał Pan Janusz Bodziacki Burmistrz Lubartowa. Następnie mali i nieco więksi aktorzy przedstawili humorystyczny i pouczający spektakl nawiązujący do nauki Jana Pawła II „ Cieszmy się z małych rzeczy”. Występy uświetnił również występ chóru szkolnego, który pięknie śpiewał z charakterystycznym dla siebie zaangażowaniem i wyczuciem. Na uwieńczenie obchodów Dnia Patrona Szkoły wręczono nagrody i wyróżnienia laureatom XI Powiatowego Konkursu Plastycznego „ Jan Paweł II- nasz papież”. Patron Jan Paweł II- to wielki dar i ogromne zobowiązanie; wzór, który wszyscy: dzieci, młodzież i dorośli powinni naśladować. Jego słowa warto powtarzać i skłonić się do refleksji za każdym razem, gdy tylko mamy z nimi styczność. Z Homilii wygłoszonej przez Jana Pawła II podczas Mszy Świętej w Łowiczu, 14 czerwca 1999: „Drodzy chłopcy i dziewczęta, uczniowie szkół podstawowych i szkół średnich (..). Chcę wam powiedzieć, że w dużej mierze przyszłość świata, naszej Ojczyzny i Kościoła zależy od was. Wy będzie tę przyszłość kształtować, na was spoczywa wielkie zadanie budowy czasów, które nadchodzą (..). Nie lękajcie się wejść na drogę waszego powołania, nie lękajcie się szukać prawdy o sobie i otaczającym was świecie(..). Wiek wasz jest porą życia najbardziej korzystną dla zasiewów i przygotowania gruntu pod przyszłe zbiory. Im żywsze będzie zaangażowanie, z jakim podejmiecie wasze obowiązki, tym lepiej i skuteczniej będziecie spełniać wasze posłannictwo w przyszłości. Przykładajcie się do nauki z wielkim zapałem. Uczcie się poznawać coraz to nowe przedmioty. Wiedza, bowiem otwiera horyzonty i sprzyja duchowemu rozwojowi człowieka. Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć” „Zwracam się również do was, drodzy nauczyciele i wychowawcy. Podjęliście się wielkiego zadania przekazywania wiedzy i wychowania powierzonych wam dzieci i młodzieży. Stoicie przed trudnym i poważnym wyzwaniem. Młodzi was potrzebują. Oni poszukują wzorców, które byłyby dla nich punktem odniesienia. Oczekują odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie nurtują ich umysły i serca, a nade wszystko domagają się od was przykładu życia. Trzeba, abyście byli dla nich przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami w młodzieńczej walce. Pomagajcie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie (..). Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole, aby stworzyć w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu. We wszystkich szkołach niech panuje duch koleżeństwa i wzajemnego szacunku, co było i jest charakterystyczne dla szkoły polskiej. Szkoła winna stać się kuźnią cnót społecznych tak bardzo potrzebnych naszemu narodowi (…) Starajmy się rozwijać i pogłębiać w sercach dzieci i młodzieży uczucia patriotyczne i więź z Ojczyzną. Wyczulać na dobro wspólne narodu i uczyć ich odpowiedzialności za przyszłość. Wychowanie młodego pokolenia w duchu miłości Ojczyzny ma wielkie znaczenie dla przyszłości narodu. Nie można, bowiem służyć dobrze narodowi, nie znając jego dziejów, bogatej tradycji i kultury. Polska potrzebuje ludzi otwartych na świat, ale kochających swój rodzinny kraj. Drodzy nauczyciele i wychowawcy, z uznaniem pragnę podkreślić wasz trud, jaki wkładacie w wychowanie młodego pokolenia. Serdecznie wam dziękuję za tę szczególnie ważną i trudną pracę. Dziękuję za waszą służbę Ojczyźnie”.