EARLY EDUCATION FOR INCLUSION – RISE – PL

PROGRAM ERASMUS + KA2

PROJEKT
EARLY EDUCATION FOR INCLUSION – RISE

Od 1 września 2017 roku 6 szkół europejskich i 1 organizacja pozarządowa współpracuje ze sobą w ramach unijnego programu edukacyjnego Erasmus+ edukacja szkolna –akcja 2 „Partnerstwa strategiczne”.

Tytuł projektu: Early Education for Inclusion – RISE

Okres realizacji: 2017-2020

Numer projektu: 2017-1-ES01-KA201-038350  

Kwota dofinansowania: 147.345,00 Euro

Szkoły uczestniczące:

Szkoła koordynująca:

HISZPANIA: CEIP Playa de Mogan, Mogan, Gran Canaria

Szkoły i instytucje partnerskie:

FRANCJA: Ecole primaire Condorcet, Meyzieu

GRECJA: AETOI THESSALONIKIS, Thessaloniki

POLSKA: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie, Lubartów
RUMUNIA:
ȘCOALA GIMNAZIALA NR 28, Galați county
TURCJA
: Karaali Mahallesi Kazim Karabekir Caddesi No:1, Beysehir, Konya

WŁOCHY: I.C.S. Guglielmo Marconi, Palermo

Cele główne partnerstwa strategicznego i współpracy :

Cele naszego partnerstwa strategicznego w obszarze edukacji szkolnej są następujące:
– wdrażanie innowacyjnych i projakościowych zmian w edukacji szkolnej,
– wprowadzanie zróżnicowanych metod i narzędzi dydaktycznych,
– uelastycznienie sposobu nauczania i uczenia się.

Cele projektu Early Education for Inclusion:

W ciągu 3 lat będziemy wdrażać, rozwijać i upowszechniać działania projektowe ukierunkowane na wspieranie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

-rozwijanie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystywania innowacyjnych metod nauczania w aspekcie międzykulturowym i integracyjnym,
– upowszechnianie wiedzy i rozwijanie zrozumienia wśród uczniów i kadry edukacyjnej na temat różnorodności europejskich języków, kultur i wartości,
-stymulowanie motywacji uczniów i wzrost kompetencji językowych w zakresie języka ojczystego mówionego i pisanego,
– wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do nauczania i uczenia się,
– doskonalenie posługiwania się językiem angielskim w kontaktach międzynarodowych i dwustronnych.