Informacja dla rodziców dotycząca dystrybucji podręczników

      Możliwość komentowania Informacja dla rodziców dotycząca dystrybucji podręczników została wyłączona

Podręczniki dla naszych uczniów będą wydawane według następującego planu: 

Klasy 1 A, 1B, 1C  2 września w klasach podczas spotkania z wychowawcą

Klasy 2A, 2B, 2C  2 września w klasach podczas spotkania z wychowawcą

Klasa 3A, 3B  2 września w klasach podczas spotkania z wychowawcą

Klasy 4A,  2 września  w klasie podczas spotkania z wychowawcą

Uczniowie klas 5-8 otrzymają podręczniki w późniejszym terminie o czym poinformujemy w poniedziałek 2 września.