Pilotażowy program profilaktyki krótkowzroczności

      Możliwość komentowania Pilotażowy program profilaktyki krótkowzroczności została wyłączona

 Mając na względzie zdrowie naszych uczniów i odpowiadając na potrzeby rodziców w czasach utrudnionego dostępu do specjalistów, nasza szkoła przystąpiła do programu profilaktyki krótkowzroczności. W ramach zawartego porozumienia z  Katedrą i Kliniką Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Roberta Rejdaka – prowadzone są badania w ramach projektu pt.: „Pilotażowy program profilaktyki krótkowzroczności u dzieci z klas 1-3 z terenu województwa lubelskiego” finansowanego przez Ministra Zdrowia.

Dzięki realizacji w/w projektu najmłodsi uczniowie  naszej szkoły poddani zostali badaniom przesiewowym. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego badania zostanie stwierdzona u dziecka wada wzroku wymagająca dalszych badań, będą one realizowane w Klinice Okulistyki Ogólnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie. Ponadto przeprowadzano wykłady edukacyjne z zakresu profilaktyki i higieny narządu wzroku, a także wykrywania oraz leczenia wad wzroku dla rodziców  dzieci biorących udział w programie, oraz nauczycieli w klasach 1-3. Do projektu rodzice zgłosili ponad 100 uczniów.