Informacja o podręcznikach

      Możliwość komentowania Informacja o podręcznikach została wyłączona

Zapraszamy Rodziców/ Opiekunów uczniów  klas siódmych po odbiór zestawu podręczników w dniu 7 września / czwartek/ w godzinach 12:00 do 17:00  lub w piątek /8 września/  w godzinach  10:00 do 13:30 do biblioteki szkolnej. Uczniowie otrzymali już część ćwiczeń, pozostałe będą rozdawane po dosłaniu przez wydawnictwo.

Zapraszamy rodziców/ prawnych opiekunów po odbiór zestawów  książek uczniów klas 1, 2,3. Podręczniki wydawane będą w dniu 4 września 2017 roku /poniedziałek/ na spotkaniach z wychowawcami w klasach. Jeżeli rodzic/ prawny opiekun nie ma możliwości odbioru podręczników w tym dniu zapraszamy po odbiór podręczników w dniu 5 września 2017 /wtorek/ do biblioteki szkolnej od godziny 14:30 – 17:00.
W najbliższym czasie podamy informacje o kolejnych terminach udostępniania podręczników.

Wykaz podręczników do religii obowiązujących w roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie

Klasa 0
Jestem dzieckiem Bożym,  red.: ks. Marian Zając.    Wyd. Gaudium, Lublin
Nr dopuszczenia podręcznika: AZ-03-01/10-LU-1/12
Nr programu nauczania: A Z – 0 – 0 1 / 10

Klasa I
Jesteśmy rodziną Pana Jezusa, red.  ks. Piotr Goliszek      Wyd. Gaudium, Lublin
Nr dopuszczenia podręcznika: AZ-11-01/10-LU-1/12
Nr programu nauczania: A Z – 1 – 0 1 / 10

 Klasa II
Kochamy Pana Jezusa, red.  ks. Piotr Goliszek            Wyd. Gaudium, Lublin
Nr dopuszczenia podręcznika: AZ-12-01/10-LU-3/13
Nr programu nauczania A Z – 1 – 0 1 / 10

 Klasa III
Przyjmujemy Pana Jezusa, red.  ks. Piotr Goliszek       Wyd. Gaudium, Lublin
Nr dopuszczenia podręcznika: AZ-13-01/10-LU-4/14
Nr programu nauczania: A Z – 1 – 0 1 / 10

Klasa IV
Jestem chrześcijaninem, red.: ks. Waldemar Janiga           Wyd. Gaudium, Lublin
Nr dopuszczenia podręcznika: AZ-21-01/10-LU-1/12
Nr programu nauczania: A Z – 2 – 0 1 / 10

Klasa V
Wierzę w Boga, red.: ks. Waldemar Janiga                Wyd. Gaudium, Lublin
Nr dopuszczenia podręcznika: AZ-22-01/10-LU-2/13
Nr programu nauczania: A Z – 2 – 0 1 / 10

 Klasa VI
Wierzę w Kościół, red.: ks. Waldemar Janiga              Wyd. Gaudium, Lublin
Nr dopuszczenia podręcznika AZ-23-01/10-LU-2/14
Nr programu nauczania: A Z – 2 – 0 1 / 10

 Klasa VII
Spotkam Twoje słowo,  wyd. Gaudium, Lublin