Podsumowanie Programu Profilaktyki Alkoholizmu i Narkomanii

      Możliwość komentowania Podsumowanie Programu Profilaktyki Alkoholizmu i Narkomanii została wyłączona

 Finansowany z funduszy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i kontynuowany już od kilku lat w naszej szkole Program Profilaktyki Alkoholizmu i Narkomanii obejmuje zadania  z zakresu  rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie. Poprzez propozycję różnorodnych zajęć uczniowie mają okazję atrakcyjnie zagospodarować swój wolny czas.  Celem programu jest zaoferowanie uczestnikom różnych form aktywności ruchowej, kształtowanie zainteresowań i promowanie zdrowego stylu życia. Koordynatorem programu w naszej szkole jest pani pedagog- A.Siej. W obecnym roku szkolnym w ramach wczesnej profilaktyki odbywały się następujące zajęcia:
–  Zajęcia artystyczne- umuzykalniające (opiekun J.Antos);
–  Zajęcia artystyczne- plastyczne ( opiekun E.Czech);
–  Rękodzieło ( opiekun I.Wójtowicz);
–  Zajęcia fotograficzne i turystyczno-krajoznawcze (opiekunowie M.Bałchan, I.Wójtowicz)
–  Zajęcia informatyczne (opiekun R.Pietruszka);
–  Zajęcia terapeutyczne (opiekun B.Barszczyk).

W ramach obchodów Dni Profilaktyki odbyło się podsumowanie działań mających miejsce w II semestrze roku szkolnego 2011/2012. Korytarze szkoły zostały wzbogacone o galerie zdjęć i wytworów plastycznych. Uczniowie z zaciekawieniem obejrzeli także przygotowane specjalnie na tą okazję przez p. J.Wereszczyńską i wykonane z udziałem uczniów kl.IVb przedstawienie o intrygującym tytule „Gdzie jest Stefan ?” . Mieli również sposobność pokołysać się przy rytmicznej muzyce i pięknym śpiewie naszych szkolnych wokalistów rozwijających swe talenty pod opieką p. J.Antos.