„Poznaj Polskę”

      Możliwość komentowania „Poznaj Polskę” została wyłączona

 Nasza szkoła przy wsparciu miasta Lubartów pozyskała środki finansowe z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”. Realizacja programu miała na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków, kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. W ramach tego przedsięwzięcia nasi uczniowie odwiedzili  punkty edukacyjne z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego w zakresie większym, niż wymagania programowe. Zwiedzili Muzeum Czartoryskich w Puławach, Kazimierz Dolny, odbyli podróż szlakiem ginących zawodów (kowalstwo).  Zwiedzili także osadę średniowieczną w Hucie Szklanej i  muzeum minerałów w Świętej Katarzynie. Dofinansowanie otrzymana z budżetu państwato 15000,00 zł a całkowita wartość przedsięwzięcia 19295,00 zł