Proces

      Możliwość komentowania Proces została wyłączona

DSC09655 Wielki Post to czas duchowego przygotowania się do Świąt Wielkanocnych.  Misterium wielkanocne pomaga nam w podjęciu refleksji oraz otwarciu się na Boże przesłanie kierowane do nas w tym okresie. Tegoroczne przedstawienie pt. „ Proces” zachęcało nas- ławę przysięgłych do podjęcia osądu nad osobami, które w jakiś sposób przyczyniły się do śmierci Jezusa. Jednak, czy ktokolwiek z nas może o sobie powiedzieć, że jest bez winy, że w różnym stopniu nie zadaje bólu Chrystusowi lekceważąc Jego naukę w życiu codziennym?

Jezus obrał drogę wyznaczoną Mu przez Ojca, bo kocha Go w sposób doskonały. Dzieli się z nami tą miłością poświęcając Swe życie, mimo, że zna nasze grzechy i przewinienia. „Chrystus bowiem umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdyśmy [jeszcze] byli bezsilni. A [nawet] za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami” (Rz 5,6-8).

Bardzo dziękujemy osobom, które przygotowały dla nas to piękne przedstawienie, klas VI oraz ks.P.Kościukowi i p.M.Boguszewicz. Z pewnością napawa ono optymizmem, że każdy może zanurzyć się w Bożym Miłosierdziu jeśli tylko zechce szukać Boga. Jezus umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Niech więc zbliżające się święta będą pełne radości płynącej z tego przesłania.
DSC09660 DSC09664 DSC09669 DSC09681 DSC09683