PROJEKT DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA

      Możliwość komentowania PROJEKT DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA została wyłączona

 Nowelizacja ustawy o systemie oświaty wydłuża o dwa lata okres, w którym rodzice podejmują decyzję o rozpoczęciu przez 6-letnie dziecko edukacji szkolnej. Sześciolatki obowiązkowo pójdą do szkoły dopiero 1 września 2014 roku. Rodzice zadają sobie pytania: czy moje dziecko powinno jako sześciolatek rozpocząć naukę?, czy sprosta obowiązkom szkolnym? Pomagając w poszukiwaniu odpowiedzi na powyższe pytania Szkoła Podstawowa Nr 4 przystąpiła do realizacji projektu DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA.
W ramach działań projektowych wszystkie dzieci sześcioletnie z oddziałów przedszkolnych zostały objęte diagnozą psychologiczno-pedagogiczną przesiewową przeprowadzoną przez pracowników lubartowskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 21 marca rodzice uczestniczyli w zajęciach otwartych zorganizowanych w szkole. Obserwowali lekcję w klasie I A integracyjnej skoncentrowaną wokół tematu ZWIASTUNY WIOSNY; przeprowadzoną przez panią Wiesławę Szczygieł i panią Magdalenę Budzyńską. Po zajęciach pan dyrektor Krzysztof Świć omówił sytuację dziecka sześcioletniego w aspekcie prawa oświatowego. Przedstawił założenia integracji w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II oraz organizację pracy i bazę dydaktyczną placówki. Odpowiadał na pytania rodziców. Mamy nadzieję, że powyższe działania rozwieją wątpliwości rodziców i pomogą podjąć właściwą decyzję kształtującą przyszłość ich dziecka.