Szachy w naszej szkole

      Możliwość komentowania Szachy w naszej szkole została wyłączona

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II jest pierwszą placówką oświatową w Lubartowie, a może nawet w powiecie, która wprowadziła obowiązkową naukę gry w szachy. Dzięki decyzji Burmistrza Miasta Janusza Bodziackiego i Dyrektora Szkoły Krzysztofa Świcia  oraz zaangażowaniu nauczycieli Dariusza Podleśnego i Rafała Pietruszki, szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”, realizowanego przez Polski Związek Szachowy pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Uczniowie uczestniczący w projekcie przez dwa lata mają jedną godzinę zajęć szachowych w tygodniu. Zajęcia te są obowiązkowe dla całego oddziału klasowego, a uczniowie otrzymają na świadectwie końcowym opisową ocenę z w/w zajęć. Lekcje prowadzi pan Dariusz Podleśny w klasie 1a (jest to klasa integracyjna).

W ramach projektu nasza szkoła otrzyma z Polskiego Związku Szachowego 15 kompletów szachów oraz tablicę demonstracyjną do prowadzenia zajęć.

Priorytetem projektu jest stymulacja intelektualnego rozwoju dzieci. Wprowadzenie gry do szkoły ma na celu nie tylko naukę logicznego i abstrakcyjnego myślenia, umiejętności podejmowania decyzji, przewidywania i cierpliwości, ale też kształtowanie motywacji i determinacji do realizacji celów. Gra rozwija intuicję, pamięć, wyrabia umiejętność koncentracji i opanowania, uczy zarówno wygrywania, jak i wyciągania wniosków z porażek. Celem nadrzędnym udziału dzieci w projekcie jest wsparcie edukacji matematycznej oraz rozwój intelektualny, społeczny i emocjonalny. Szachy mają pozytywny wpływ na psychikę dziecka, dzięki czemu uczą się one radzić sobie ze stresem i porażką. Gra w szachy uczy kultury rywalizacji i szacunku dla drugiego człowieka.
Poza walorami czysto edukacyjnymi uczestnictwo dzieci w projekcie daje im szansę udziału w turniejach szachowych, w tym w dorocznym finałowym turnieju podsumowującym projekt „Edukacja przez Szachy w Szkole”, który odbywać się będzie w Warszawie. Projekt  stwarza dzieciom możliwość przeżycia niesamowitej przygody. Szachy mogą stać się ich pasją na całe życie.

szachy1