„Wyprawka szkolna”

      Możliwość komentowania „Wyprawka szkolna” została wyłączona

Podobnie jak w roku ubiegłym rodzice uczniów mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. – „Wyprawka szkolna”. Pełna informacja o tej formie wsparcia i wniosek.