XVI Powiatowy Konkurs Plastyczny „Jan Paweł II – Nasz Papież”

      Możliwość komentowania XVI Powiatowy Konkurs Plastyczny „Jan Paweł II – Nasz Papież” została wyłączona

SZANOWNI PAŃSTWO DYREKTORZY PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW MIASTA LUBARTÓW I POWIATU LUBARTOWSKIEGO ORAZ ZAPRZYJAŹNIONYCH SZKÓŁ

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie zapraszają nauczycieli, katechetów, instruktorów oraz opiekunów wraz z dziećmi i młodzieżą do udziału w XVI Powiatowym Konkursie Plastycznym „Jan Paweł II – Nasz Papież”
Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania postacią Wielkiego Polaka, Papieża Jana Pawła II i zwrócenie uwagi na ponadczasowe i uniwersalne wartości płynące z Jego nauki oraz pobudzenie wyobraźni, rozwój zdolności twórczych, sposobów plastycznego wyrażania myśli i uczuć związanych z życiem Ojca Świętego.
W roku szkolnym 2016/2017 proponujemy autorom odzwierciedlenie w pracach plastycznych hasła: „ Miłosierdzie w nauczaniu św. Jana Pawła II”

Myślą przewodnią tegorocznego konkursu są słowa Jana Pawła II: „Kościół otacza szczególnym szacunkiem miłosierdzie względem ubogich i chorych oraz tak zwane dzieła miłosierdzia i wzajemnej pomocy, mające na celu niesienie pomocy w różnych potrzebach ludzkich”.
Jan Paweł II – 30.XII.1988r

Regulamin konkursu