XXI Powiatowy Konkurs Plastyczny „Jan Paweł II – Nasz Papież”

      Możliwość komentowania XXI Powiatowy Konkurs Plastyczny „Jan Paweł II – Nasz Papież” została wyłączona

SZANOWNI PAŃSTWO DYREKTORZY
PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MIASTA LUBARTÓW
ORAZ POWIATU LUBARTOWSKIEGO I  ZAPRZYJAŹNIONYCH SZKÓŁ

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II  w Lubartowie zapraszają dzieci i młodzież wraz z nauczycielami, instruktorami oraz opiekunami do udziału 
XXI Powiatowym Konkursie Plastycznym „Jan Paweł II – Nasz Papież”

Celem konkursu jest kultywowanie pamięci o Świętym Janie Pawle II, rozpowszechnianie ponadczasowych i uniwersalnych wartości płynących
z Jego Nauczania, ukazanie wartości życia i jego piękna, zainteresowanie dzieci
i młodzieży wyrażaniem emocji poprzez aktywność plastyczną, prezentacja ich możliwości twórczych inspirowanych bogactwem kulturowym i historycznym naszego narodu. 
W roku szkolnym 2021/2022, dla UCZCZENIA ROKU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO ORAZ JEGO BEATYFIKACJI proponujemy autorom prac wykonanie ilustracji do słów: 
„ Nie byłoby na Stolicy Piotrowej Papieża Polaka, gdyby nie głęboka wiara
i postawa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zatroskanego o wspólne dobro, pełnego miłosierdzia i szacunku dla każdego człowieka …”

Regulamin konkursu i oświadczenie opiekuna autora pracy