Zajęcia wspomagające dla uczniów klas 4-8

      Możliwość komentowania Zajęcia wspomagające dla uczniów klas 4-8 została wyłączona

Drodzy Rodzice, 
uprzejmie informuję, że od 13 września do 22 grudnia 2021 r. istnieje możliwość organizacji zajęć wspomagających dla uczniów klas 4 – 8. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki, zajęcia te mają na celu  utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. 
Zajęcia wspomagające dla uczniów klas 4 – 8 będą organizowane z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki,  geografii, biologii oraz dla uczniów klas 8 z fizyki i chemii. 
Zgodnie z treścią rozporządzenia,  zajęcia wspomagające z danego przedmiotu będą organizowane w grupie oddziałowej, jeżeli na te zajęcia zgłosi się co najmniej 10 uczniów danego oddziału. Godzina zajęć wspomagających będzie trwała 45 minut. Udział uczniów w zajęciach wspomagających nie jest obowiązkowy.

Zajęcia wspomagające dla uczniów są organizowane na podstawie pisemnej deklaracji uczestnictwa ucznia w zajęciach wspomagających, którą należy złożyć do wychowawcy w terminie do 10.09.2021 r.

Deklaracja uczestnictwa w zajęciach