Zapisy do klas pierwszych

      Możliwość komentowania Zapisy do klas pierwszych została wyłączona

Szanowni Państwo

            Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie w dniu 17 maja 2021 r. wystąpił do Burmistrza Miasta Lubartów z prośbą o wyrażenie zgody na utworzenie trzeciego oddziału klasy pierwszej.

            Prośba ta została rozpatrzona pozytywnie. W związku z tym informujemy, że decyzją komisji rekrutacyjnej z dn. 26 maja 2021 r. dodatkowo do klas pierwszych zostało zakwalifikowanych 23 kandydatów. Lista uczniów zakwalifikowanych w postępowaniu upewniającym jest wywieszona w budynku szkoły przy wejściu do szatni.

            Prosimy możliwie do końca maja o uzupełnienie dokumentacji o „Potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły” oraz dołączenie diagnozy przedszkolnej.