Zapisy do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

      Możliwość komentowania Zapisy do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 została wyłączona

Szanowni Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci objętych obowiązkiem szkolnym w roku szkolnym 2020/2021

Od dnia 30 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.  trwają  zapisy do klas pierwszych.
W roku szkolnym 2020/2021 pragniemy w naszej społeczności powitać dzieci w klasach  pierwszych (integracyjnej i ogólnodostępnej).

Nabór dotyczy:

  • dzieci 7-letnich (rocznik 2013) objętych obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6-letnich (rocznik 2014) na wniosek rodzica lub jeśli dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do szkoły z urzędu na podstawie zgłoszenia Rodziców/Opiekunów prawnych. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej na wniosek Rodziców/Opiekunów prawnych po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie posiadała wolne miejsca.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 – przydatne linki:

https://umlubartow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//8-300-2020.pdf    Zarządzenie BM – rekrutacja

https://umlubartow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//17-147-2020.pdf Uchwała RM – rekrutacja, kryteria

https://umlubartow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//24-149-2017.pdf   Uchwała RM – obwody szkolne

Dokumenty do pobrania: 

Zgłoszenie do klasy pierwszej ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły.

Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy pierwszej zamieszkałego poza obwodem szkoły.

Załącznik 1 – Potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły podstawowej.

Załącznik 2 – Oświadczenie osoby wykonującej władzę rodzicielską, pieczę zastępczą.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW:

  1. Wypełnione oraz podpisane przez oboje rodziców druki rekrutacyjne należy zeskanować
    i przesłać na adres e-mail: sekretariat@sp4.umlubartow.pl                   lub
  2. Wydrukowane i wypełnione zgłoszenia oraz wnioski wraz załącznikami, spakowane w kopertę można wrzucać do skrzynki pocztowej, która znajduje się przy wejściu do szkoły od strony sekretariatu.