Harmonogram powrotu da nauki stacjonarnej

      Możliwość komentowania Harmonogram powrotu da nauki stacjonarnej została wyłączona

OD 5 MAJA
– nauka stacjonarna dla klas 1-3 szkoły podstawowej
– ścisły reżim sanitarny – m.in. wietrzenie sal podczas przerw oraz dezynfekcja placówek

OD 17 MAJA
– nauka hybrydowa dla klas 4-8 szkół podstawowych
– ścisły reżim sanitarny: wietrzenie sal podczas przerw, dezynfekcja placówek

OD 31 MAJA
– nauka stacjonarna dla wszystkich uczniów
– ścisły reżim sanitarny: wietrzenie sal podczas przerw, dezynfekcja placówek

Informacje na temat zasad nauki hybrydowej i powrotu uczniów w naszej szkole.