Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego

      Możliwość komentowania Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego została wyłączona

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy przez nadbudowę skrzydła północno-zachodniego Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie przy ul. Kosmonautów 11 na działce gruntu Nr 156, obręb Nr 1 Wincentów.

 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. art. 93 ust. 1 pkt. 7 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie:

forma prowadzenia, kryteria oceny oraz  założenia projektowe zawarte w koncepcji rozbudowy, a stanowiące podstawę opracowania w SIWZ, w prowadzonym przez Nas postępowaniu przetargowym nie uzyskały akceptacji autorów pierwotnego projektu architektonicznego szkoły. (Art. 49 pkt. 2 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

Skoro podstawa opracowania wymieniona w SIWZ nie może być spełniana,

to zachodzi sytuacja, iż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Dyrektor Szkoły Krzysztof Świć