Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy.

      Możliwość komentowania Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy. została wyłączona

 47 uczniów naszej szkoły w dniu 16 czerwca 2023 roku otrzymało z rąk Pana Dyrektora Krzysztofa Świcia i Pani Dyrektor Bożeny Stępień bardzo ważny dokument – Kartę Rowerową. Może ją uzyskać ten, kto: skończył 10 lat, wykazał się dobrą znajomością zasad ruchu drogowego i opanował technikę kierowania rowerem. Nasi uczniowie na lekcjach techniki systematycznie utrwalali przepisy ruchu drogowego. Ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy na zajęciach prowadzonych przez pielęgniarkę szkolną Panią Annę Bisak. Zwieńczeniem lekcji był egzamin na kartę rowerową. Przystąpili do niego uczniowie klas 4A, 4B i 4C. Wszyscy uczniowie uzyskali pozytywny wynik egzaminu teoretycznego, a następnie przystąpili do sprawdzianu praktycznego – na miasteczku ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 1. Dzień przed egzaminem ćwiczyli umiejętność jazdy rowerem na miasteczku dzięki uprzejmości Dyrektor SP1 Pani Danuty Sienkiewicz. Egzamin praktyczny przeprowadziło dwóch przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie, sierżant sztabowy Pan Marcin Bajon i aspirant Pan Rafał Budzyński. Bardzo dziękujemy panom za okazane wsparcie i pomoc w przeprowadzeniu tego ważnego egzaminu.
Gratulujemy nowym uczestnikom ruchu drogowego, którzy zdali egzamin i otrzymali swoje pierwsze „prawa jazdy”.