Rekrutacja do klas pierwszych

      Możliwość komentowania Rekrutacja do klas pierwszych została wyłączona

Szanowni Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci objętych obowiązkiem szkolnym w roku szkolnym 2023/2024

Od dnia 13 marca 2023 r. rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych. W roku szkolnym 2023/2024 pragniemy w naszej społeczności powitać dzieci w dwóch klasach  pierwszych – integracyjnej i ogólnodostępnej. 
Nabór dotyczy: 
– dzieci 7-letnich (rocznik 2016) objętych obowiązkiem szkolnym,
– dzieci 6-letnich (rocznik 2017) na wniosek rodzica jeśli dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia Rodziców/Opiekunów prawnych. 

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte na wniosek Rodziców/Opiekunów prawnych, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie posiadała wolne miejsca.

Informujemy, że w naszej szkole w roku szkolnym 2023/24 nie będzie funkcjonował oddział przedszkolny.

Dokumenty do pobrania:

Obwody Szkół  w Lubartowie.

Uchwała RM Lubartów określająca kryteria rekrutacyjne.

Zarządzenie BM Lubartowa – terminy postępowania rekrutacyjnego.

Zgłoszenie (dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły) 

Wniosek rekrutacyjny (dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły)

zał. 1 Potwierdzenie woli

zał. 2 Oświadczenie – piecza zastępcza

Składanie dokumentów:

Wypełnione oraz podpisane przez oboje rodziców (opiekunów prawnych) druki rekrutacyjne należy składać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 – 15.00.