Sprzątanie Świata – Polska 2019

      Możliwość komentowania Sprzątanie Świata – Polska 2019 została wyłączona

Temat tegorocznej edycji to „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!”I do tego Was szczególnie właśnie zachęcamy: podejmujcie działania, dzięki którym nauczymy się nie tworzyć niepotrzebnych odpadów i będziemy stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami, a w konsekwencji dzięki temu nie będziemy zaśmiecać ani w takim stopniu jak dotąd zużywać i niszczyć środowiska.

Sprzątanie Świata z udziałem naszej szkoły odbędzie się 20 września 2019 r.

Zasady przeprowadzenia akcji:

  1. W akcji biorą udział uczniowie, którzy dostarczyli wychowawcy klasy pisemną zgodę rodziców. O udziale klasy w akcji decyduje wychowawca. Ze względów organizacyjnych wymagane jest, aby co najmniej 80% uczniów danej klasy posiadało pozwolenia (pozostali uczniowie będą przebywali w świetlicy szkolnej).
  2. Każdy wychowawca (lub opiekun klasy) otrzyma informację na temat akcji w formie ulotki.
  3. Z treścią założeń akcji należy zapoznać jej uczestników. Szczególnie należy zwrócić uwagę na zasady bezpieczeństwa podczas sprzątania.
  4. Bardzo ważne jest, aby uczestnicy akcji mieli kryte obuwie. W miarę możliwości należy zachęcić ich do noszenia rękawic (najlepiej grubych – ogrodniczych lub roboczych) i wygodnej odzieży, a w razie deszczu nieprzemakalnych kurtek, itp.
  5. Aby zapobiec ewentualnym wypadkom, dzieci znajdują się pod opieką opiekunów.

Zasadą ogólną jest odpowiedni dozór:
– zwracamy uwagę, aby uczniowie nie podnosili ciężkich przedmiotów;– należy pamiętać, że porzucone beczki lub pojemniki mogą zawierać substancje toksyczne;
– w razie nieprzewidzianych zdarzeń decyzja, co do postępowania należy do  opiekuna; jeżeli któryś z uczestników odniesie poważniejsze obrażenia, należy niezwłocznie wezwać pomoc medyczną;
– nie wolno dotykać strzykawek ani innych ostrych przedmiotów (kawałki szkła, metalu, itp.); nie wolno również dotykać wyrzuconych środków medycznych, materiałów opatrunkowych, itp.;
– w przypadku terenów przyległych do placów budowy nie wolno dotykać wystających z ziemi przewodów.

  1. Po worki i rękawice zgłaszamy się do sekretariatu szkoły.
  2. Każda klasa sprząta teren przydzielony według grafiku.
  3. Śmieci zebrane w worki podczas akcji pozostawiamy w wyznaczonym miejscu (koło kontenerów na śmieci), z którego zostaną wywiezione przez służby komunalne.
  4. W razie wątpliwości nauczyciele i rodzice mogą zgłaszać się do koordynatorów akcji.

 

                                                             Koordynatorzy: Beata Wojciukiewicz, Ilona Wójtowicz