EUROPA I MORZA 2008-2010

      Możliwość komentowania EUROPA I MORZA 2008-2010 została wyłączona

Od 7 sierpnia 2008 do 31 lipca 2010 roku nasza szkoła realizowała wspólnie z 7 szkołami europejskimi z Belgii, Grecji, Holandii , Litwy, Słowenii, Turcji i Włoch Wielostronny Projekt Partnerski Szkół „Europa i Morza”. Projekt realizowaliśmy w ramach programu „Uczenie się przez całe życie – Comenius”. Za pośrednictwem Fundacji Systemu Rozwoju Edukacji w Warszawie na prowadzenie działań projektowych otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 16 000 Euro. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli poznali szereg zagadnień związanych z tematyką projektu, wykonywali prace plastyczne i komputerowe oraz przygotowywali prezentacje multimedialne, uczestniczyli w konferencjach wideo i zajęciach kulinarnych, korespondowali z rówieśnikami z krajów partnerskich, czytali i ilustrowali mity i legendy związane z morzem, śpiewali piosenki żeglarskie. Naszą szkołę odwiedzili nauczyciele ze Słowenii, Holandii, Litwy i Włoch, natomiast nauczyciele z naszej szkoły udali się na spotkanie z uczniami i nauczycielami ze szkół partnerskich w Holandii, Belgii i na Litwie. Dzięki realizacji projektu baza dydaktyczna szkoły wzbogaciła się o sprzęt elektroniczny i komputerowy: laptopy, tablice multimedialne, projektory, drukarkę i szereg materiałów pomocniczych, które będą służyły uczniom i nauczycielom do prowadzenia zajęć. Szkolnym koordynatorem projektu „Europa i Morza” była Pani Ilona Wójtowicz. Zapraszamy na naszą stronę internetową do zapoznania się z przebiegiem realizowanych działań w naszej szkole i opracowanymi materiałami.

I.Wójtowicz

Szkolny koordynator projektu.