XI MIEJSKI FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ ”TOP SONGS”

      Możliwość komentowania XI MIEJSKI FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ ”TOP SONGS” została wyłączona

Nasza Szkoła już od jedenastu lat zaprasza dzieci i uczniów lubartowskich szkół wraz z opiekunami do udziału w Miejskim Festiwalu Piosenki Angielskiej, który jest przede wszystkim okazją do wspaniałej zabawy w atmosferze święta i radości. Piosenka jest jednym z najbardziej atrakcyjnych sposobów doskonalenia języka angielskiego. Zainteresowanie śpiewaniem i słuchaniem piosenek angielskich jest bardzo popularne wśród dzieci i młodzieży szkolnej, o czym świadczy ogromne zainteresowanie organizowanym przez nas konkursem. Szczególne podziękowania dla sponsorów, bez których nie byłaby możliwa organizacja tego konkursu :

 • Urzędu Miasta Lubartów;
 • Wydawnictwa „Oxford”;
 • Rady Rodziców SP nr 4 Lubartów;
 • Prywatnej Szkoły Muzycznej MUSIC FUN

Walory językowe i wokalne uczestników XI Miejskiego Festiwalu Piosenki Angielskiej „TOP SONGS” oceniała Komisja w składzie:

 • P. Grażyna Stawska, starszy inspektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Lubartów;
 • P. Ewa Szember-Czerwińska, konsultant metodyczny Wydawnictwa „Oxford University Press”;
 • P. Anna Kozak, instruktor muzyki w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury
  w Lubartowie;
 • P. Monika Smyl, nauczyciel języka angielskiego w Gimnazjum nr 2 w Lubartowie;
 • P. Barbara Kawa, Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie.

Wyniki XI Miejskiego Festiwalu Piosenki Angielskiej

KLASY I-III

Kategoria „Soliści”:

 • Gabriela Bisek z SP nr 3 – wyróżnienie honorowe „ZŁOTY DYSK”;
 • Iga Goleń z SP nr 3 – I miejsce;
 • Wiktoria Kowalczyk z SP nr 4 – II miejsce;
 • Zuzanna Matyjaszczyk z SP nr 4 – III miejsce

Karnetami na lekcje śpiewu, ufundowanymi przez Szkołę Muzyczną MUSIC FUN
w Lubartowie, wyróżnione zostały:

 • Gabriela Bisek i Iga Goleń z SP nr 3;
 • Wiktoria Kowalczyk i Zuzanna Matyjaszczyk z SP nr 4

  Kategoria „Zespoły”:
 • SP nr 3: Alicja Nagietowicz, Filip Józefaciuk, Kaja Wróblewska, Amelia Dados  – I miejsce;
 • SP nr 4: Laura Wójcik, Gabriela Januszek – II miejsce;
 • SP nr 1: Klaudia Bodziak, Iga Malesa, Anna Wróblewska – III miejsce;
 • SP nr 3: Wojciech Ulma, Julia Kanadys, Alicja Łuszczyńska, Weronika Poznańska, Kaja Czakon – III miejsce;
 • SP nr 1: Alessandra Capogna, Oliwia Leszko – wyróżnienie

KLASY IV-VI

Kategoria „Soliści”:

 • Lidia Bielawska z SP nr 3 – wyróżnienie honorowe „ZŁOTY DYSK”;
 • Julia Kwiatkowska z SP nr 3 – I miejsce;
 • Weronika Sprycha z SP nr 4 – II miejsce;
 • Blanka Jałocha z SP nr 1 – III miejsce;
 • Julia Bogusz z SP nr 3 – wyróżnienie;
 • Natalia Jedut z SP nr 1 – wyróżnienie

Karnetami na lekcje śpiewu, ufundowanymi przez Szkołę Muzyczną MUSIC FUN
w Lubartowie, wyróżnione zostały:

 • Lidia Bielawska i Julia Kwiatkowska z SP nr 3;
 • Weronika Sprycha z SP nr 4

Kategoria „Zespoły”:

 • SP nr 3: Alicja Stawecka, Gabriela Gmurkowska – I miejsce;
 • SP nr 3: Klaudia Kubik, Kamila Capała – I miejsce;
 • SP nr 4: Wiktoria Siwek, Dominika Szczygieł – II miejsce;
 • SP nr 4:  Julia Tomasiak, Jan Wereszczyński – II miejsce

GIMNAZJA

Kategoria „Soliści”:

 •  Anna Aftyka z Gimnazjum nr 2 – wyróżnienie honorowe „ZŁOTY DYSK”;
 • Martyna Jedut z Gimnazjum nr 1 – I miejsce;
  • Aleksandra Lato z Gimnazjum nr 2 – I miejsce;
  • Milena Prażmo z Gimnazjum nr 1 – II miejsce;
  • Mateusz Snopkowski z Gimnazjum nr 2 – II miejsce; 

Kategoria „Zespoły”:

 • Gimnazjum nr 1: Emilia Kozak, Magdalena Pasek, Weronika Stawecka, Zuzanna Szyszko – wyróżnienie honorowe „ZŁOTY DYSK”;
 • Gimnazjum nr 1: Martyna Jedut, Agnieszka Piechota – I miejsce;
 • Gimnazjum nr 2: Alicja Topyła, Klaudia Mitura – II miejsce

Karnetami na lekcje śpiewu, ufundowanymi przez   Szkołę Muzyczną MUSIC FUN
w Lubartowie, wyróżnieni zostali:

 • Martyna Jedut i Milena Prażmo z Gimnazjum nr 1;
 • Anna Aftyka, Aleksandra Lato i Mateusz Snopkowski z Gimnazjum nr 2

Wszystkim  nagrodzonym gratulujemy wyjątkowo wysokiego poziomu artystycznego wykonywanych utworów muzycznych. Zapraszamy do udziału w Festiwalu w 2016 roku.

Dziękujemy nauczycielom i opiekunom z poszczególnych szkół za rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych wśród dzieci i młodzieży oraz przygotowanie ich do XI Miejskiego Festiwalu Piosenki Angielskiej „Top Songs”.

Szczególne podziękowania za zaangażowanie i  udzieloną pomoc w organizacji Festiwalu dla:  P. Krzysztofa Świcia – Dyrektora SP nr 4, P. Ewy Czech, P. Małgorzaty Stępień,
P. Agnieszki Nowakowskiej, P. Dariusza Kowalczyka oraz  pracowników obsługi SP 4.

Organizatorki Festiwalu:
Jolanta Antos, Małgorzata Boguszewicz, Bożena Stępień, Ilona Wójtowicz