XV Lubelski Festiwal Nauki

      Możliwość komentowania XV Lubelski Festiwal Nauki została wyłączona

 Dnia 21.09.2018 r. uczniowie klas IV a oraz V a uczestniczyli w XV Lubelskim Festiwalu Nauki. Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem: „Człowiek inspiracją nauki”. Głównym Organizatorem Festiwalu był Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Nasi uczniowie uczestniczyli w trzech wybranych projektach. Pierwszy pod tytułem „Pokazy chemiczne – świat kolorowych i ciekawych eksperymentów”, realizowany na wydziale chemii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, wprowadził nas w fascynujący świat chemii. W szeregu ciekawych oraz zaskakujących eksperymentów poznaliśmy różnego rodzaju związki chemiczne i ich własności. W obrazowy sposób pokazano nam różnego rodzaju doświadczenia z pogranicza chemii i fizyki, które prezentowały przemiany fizyczne i chemiczne zachodzące wokół nas. Uczniowie chętnie brali udział w eksperymentach, posługując się profesjonalnym sprzętem laboratoryjnym. W końcowym etapie projektu wielu zaskoczyły efektowne doświadczenia ze „szczekającymi” i wybuchowymi gazami.
Drugi projekt pod tytułem „AgroFIZYCZNI szaleni naukowcy…, czyli proste doświadczenia agrofizyczne” przeniósł nas w świat fizyki. Naukowcy z Instytutu Agrofizyki Państwowej Akademii Nauk przeprowadzili warsztaty, które w prosty i zrozumiały sposób przekazały informacje dotyczące gleby, atmosfery i roślin. Prezentowane eksperymenty pokazywały, że gleba może „ssać”, atmosfera może jej w tym „pomagać” lub „szkodzić”, natomiast rośliny, mogą stać się doskonałym materiałem detektywistycznym. Ponadto nie należy zapominać o organizmach, których nie widzimy, a które żyją w glebie lub ściekach, a przez to przyczyniają się do usunięcia substancji zanieczyszczających głównie wodę i powietrze, ale i glebę. Emitują przy tym niewidzialne dla oka, a wpływające na stan całego środowiska, a przede wszystkim atmosfery, gazy cieplarniane.Trzeci projekt, w którym braliśmy udział zatytułowany „Magia materiałów sypkich” miał na celu przybliżyć strukturę materiałów sypkich typu piasek, zboże. Podczas zajęć warsztatowych poznaliśmy właściwości materiałów sypkich, ich ciekawą naturę oraz zachowanie w różnych ośrodkach. Naukowcy zaprezentowali takie zjawiska, jak zjawisko tarcia zewnętrznego, samosegregacji, proces tworzenia figur Chladniego oraz tajemnicze zachowanie magicznego piasku.Udział w tego typu pokazach przybliża uczniom projekty badawcze realizowane na lubelskich uczelniach. Dzięki udziałowi w tego typu wydarzeniu mogą poznać profesjonalne, świetnie wyposażone  laboratoria oraz przeżyć niesamowite chwile w fascynującym świecie nauki.

                                                 Małgorzata Kukiełka