Zapisy do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025

      Możliwość komentowania Zapisy do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025 została wyłączona

Szanowni Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci objętych obowiązkiem szkolnym w roku szkolnym 2024/2025.
Od dnia 11 marca 2024 r. do 05 kwietnia 2024 r. prowadzone będą zapisy do klas pierwszych. W roku szkolnym 2024/2025 pragniemy w naszej społeczności powitać dzieci w klasach pierwszych  integracyjnej i ogólnodostępnej.
Nabór dotyczy:
• dzieci 7-letnich (rocznik 2017) objętych obowiązkiem szkolnym,
• dzieci 6-letnich (rocznik 2018) na wniosek rodzica jeśli dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do szkoły z urzędu na podstawie ZGŁOSZENIA Rodziców/Opiekunów prawnych.
Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej na WNIOSEK Rodziców/Opiekunów prawnych, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie posiadała wolne miejsca.
Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025 – dokumenty do pobrania:

Zarządzenie Nr VIII/1473/2024 BM Lubartów – w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego.

Uchwała Nr XVII/147/2020 Rady Miasta Lubartów – w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych 

Uchwała Nr XXIV/149/2017 Rady Miasta – granice obwodu SP 4

Zgłoszenie do klasy pierwszej ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły.

Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy pierwszej zamieszkałego poza obwodem szkoły

Załącznik 1 – Potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły podstawowej

Załącznik 2 – Oświadczenie osoby wykonującej władzę rodzicielską, pieczę zastępczą.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW:
Wypełnione oraz podpisane przez oboje rodziców druki rekrutacyjne należy składać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 15.00.