Zaproszenie do udziału w XVIII Powiatowym Konkursie Plastycznym „Jan Paweł II – Nasz Papież”

      Możliwość komentowania Zaproszenie do udziału w XVIII Powiatowym Konkursie Plastycznym „Jan Paweł II – Nasz Papież” została wyłączona

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II  w Lubartowie zapraszają nauczycieli, katechetów, instruktorów oraz opiekunów wraz z dziećmi i młodzieżą do udziału XVIII Powiatowym Konkursie Plastycznym „Jan Paweł II – Nasz Papież”. Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania postacią Wielkiego Polaka, Papieża Jana Pawła II i zwrócenie uwagi na ponadczasowe i uniwersalne wartości płynące z Jego nauki, dotyczące miłości do Ojczyzny oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do twórczości własnej inspirowanej bogactwem kulturowym i historycznym naszego narodu, związanym z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.
W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy autorom odzwierciedlenie w pracach plastycznych hasła: „Święty Jan Paweł II – Wielki Patriota”.
Myślą przewodnią tegorocznego konkursu są słowa Jana Pawła II: „Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste, umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego …”.

Regulamin konkursu           Oświadczenie – zgoda