LEPSZA SZKOŁA

      Możliwość komentowania LEPSZA SZKOŁA została wyłączona

We wrześniu 2013 roku wzorem lat ubiegłych przystąpiliśmy  do programu matematycznego „LEPSZA SZKOŁA – Sesje z plusem”. Uczestnicy „Lepszej Szkoły” (klasy IV-V) trzykrotnie w ciągu roku  rozwiązują specjalistyczne testy badające kompetencje z matematyki. Wprowadzając dane na stronę projektu możemy  porównywać wyniki naszych uczniów z wynikami ich rówieśników z całej Polski. Jest to również okazją do doskonalenia kompetencji matematycznych.

Na podstawie już  otrzymanych raportów możemy stwierdzić, że wyniki naszych  uczniów nie tylko nie odbiegają od wyników ich polskich rówieśników, a w niektórych klasach nawet  je przekraczają o kilka punktów. Więcej o projekcie można dowiedzieć się na stronie projektu http://ls.gwo.pl

Janina Dąbkowska