Pierwsze „prawo jazdy”

      Możliwość komentowania Pierwsze „prawo jazdy” została wyłączona

W dniu 02.06.2014 roku uczniowie klas czwartych otrzymali karty rowerowe. Przed ich otrzymaniem uczniowie uczestniczyli w zajęciach, podczas których uczyli się znaków drogowych  i przepisów z zakresu ruchu drogowego. Rozwiązywali testy,  ćwiczyli jazdę rowerem. Po projekcji filmu „4 i pół minuty” ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej. Sprawdzian teoretyczny odbył się 20 maja 2014 roku w sali gimnastycznej w obecności komisji składającej się z: z-cy Dyrektora szkoły p. Bożeny Stępień, wychowawczyni klasy IV”b” p. Małgorzaty Stępień i nauczyciela zajęć technicznych p. Anny Dudziak. Test trwał 45 minut i  składał się z 20 pytań z zakresu przepisów o ruchu drogowym, budowy roweru. Po uzyskaniu pozytywnych wyników testu przez wszystkich uczniów w dniu 27 maja 2014 roku odbył się sprawdzian praktyczny na boisku szkolnym który obejmował praktyczną jazdę rowerem na miasteczku ruchu drogowego.  Przeprowadziło go dwóch przedstawicieli Komendy Policji Lubartów w obecności nauczyciela zajęć technicznych, dyrekcji oraz wychowawców klas. Efektem końcowym było wydanie kart rowerowych przez Dyrektora szkoły p. Krzysztofa Świcia w dniu 2 czerwca 2014 roku.